Alkavat koulutukset
27.4.2017
Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EA-1 pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta.
28.4.2017

KAO:n tutkinto-opiskelijat.

 

Opiskelija pystyy laatimaan ja esittämään tieteellisen tutkimusraportin jäsennellysti ja selkeästi.

 

Sisältö:

Prosessikirjoittaminen
Kielenhuolto 
Tieteellinen kirjoittaminen
Kirjaston tietokannat ja RefWorks viitehallintaohjelma

4.5.2017

Koulutus soveltuu sosiaali-, kasvatus- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä vuorovaikutus-, tunne- ja itsetuntemustaitojen ohjaamisessa.

 

Sosiaalisten taitojen ryhmäohjaajan koulutus antaa valmiudet ohjata eri-ikäisten ja erilaisten asiakasryhmien sosiaalisten taitojen ryhmiä.

 

Sisältö:

Ryhmäohjaajan perustaidot ja ryhmien rakentamisen hyvät käytännöt
Sosiaalisen kehityksen perusteet 
Sosiaalisiin taitoihin vaikuttavien tekijöiden ja erityispiirteiden tuntemus
Sosiaaliset erityisvaikeudet ja niiden erityispiirteet 
Neuropsykiatriset häiriöt
Sosiaalisten taitojen, sosiaalisen toimintakyvyn ja sosiaalisen sopeutumisen vahvistaminen ryhmän keinoin
Aivotaidot sosiaalisina taitoina ja niiden vahvistaminen

12.5.2017
Miten otetaan sekä sosiaalinen yhteisö että lähiympäristö mukaan lapsen oppimisympäristöön? Miten rakennetaan ilmiöpohjaista ja laaja-alaista oppimisympäristöä? Miten lasten aloitteet ja mielenkiinnon kohteet otetaan toiminnan perustaksi? Millaiset paikalliset kohteet olisivat hyviä vierailun kohteita? Kiellot ja aikuisten pelot rajoittavat lasten kasvua ja kehitystä, mitä normit ja sisäiset säännöt estävät todellisuudessa?

"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media