Alkavat koulutukset
1.6.2018
Tavoitteet
- osaat kuvata sähköisten omahoitopalvelujen lähtökohdat ja rakenteen
- tunnistat asiakkaan ja ammattilaisen roolit omahoitopalvelujen tuottamisessa
- osaat tukea asiakkaan omahoitoa ja hyödyntää siinä sujuvasti olemassa olevia sähköisiä palveluja
- osaat arvioida sähköisen asioinnin vaikutuksia asiakaskokemukseen

Sisältö
1. Sähköisten omahoitopalvelujen infrastruktuuri (1,5 op)
- terveydenhuollon palvelujen sähköistymisen lähtökohdat ja haasteet
- omahoito ja sitä tukevat tietojärjestelmät
- tietoturva ja tietosuoja omahoidon sähköisissä palveluissa

2. Sähköisen omahoidon toteutus (2 op, sisältää harjoitukset)
- sähköisen omahoidon palveluprosessi
- asiakkaan omahoito ja omahoidon seuranta
- sähköisen omahoitopalvelun edellyttämä osaaminen

3. Sähköisen asioinnin vaikutusten arviointi asiakaskokemukseen (1,5 op)
- asiakaskokemus omahoidon sähköisissä palveluissa
- sähköisen omahoidon asiakkuuden onnistumisen arviointi
1.6.2018

Opiskelija kertaa liiketalouden opinnoissa tarvittavat matematiikan perustaidot:

Peruslaskutoimitukset
Lausekkeiden sievennys
Yhtälöt
Prosenttilaskenta

1.6.2018
Opintojakson tavoitteena on perehtyä pk-yrityksen kansainvälistämisen ja kansainvälistymisen tuomiin haasteisiin pk-yrityksessä.
Sisältö:
Kansainvälistymisen / kansainvälistymisen prosessi
Liikeidea, toimintastrategia ja operaatiomuodot
Toimintasuunnitelma.
4.6.2018

Koulutus on suunnattu kaikille peliohjelmoinnista kiinnostuneille (alaikäraja 15 vuotta). Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee Unity tai Unreal Engine -työkalun käytön ja toteuttaa tietokonepelin valitsemallaan työkalulla annettujen ohjeiden mukaisesti.

 

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee Unity-työkalun käytön ja toteuttaa tietokonepelin em. työkalulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Unityn sijaan on mahdollisuus valita myös Unreal Engine.

Sisältö:

Ohjelmoinnin ja pelikehityksen perusteet
Unity tai Unreal Enginen käyttö
Oman grafiikan tuominen peliin
Oman pelin kehittäminen

5.6.2018

Oikealla toiminnalla voit yksinkertaisin keinoin pelastaa ihmisen hengen tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa. Ylläpidä siis ensiaputaitojasi. SPR koulutusohjelman mukainen ensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssin suorittaneet saavat SPR:n EAI-kortin.

Sisältö

Tapaturmat ja niiden yleisyys
Toiminta tapahtumapaikalla
Hätäensiapu
Elvytys
Sairauskohtaukset
Verenvuodot ja sokki
Haavat ja ruhjeet
Pään ja kasvojen vammat
Raajojen murtumat ja nivelvammat
Myrkytykset
Palovammat



"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media