TOHOPI - Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2018

Hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisia jatko-opinnoista kiinnostuneita opintojen suorittamisessa. Hankkeella kehitetään osallistujien omaa osaamista sekä osaltaan tuetaan ammattitaitoisen, koulutuksellisesti pätevän työvoiman saatavuutta Kainuussa. Näin ylläpidetään ja kehitetään sekä alueen yritysten että julkisten organisaatioiden kilpailukykyä. 

Opinnot järjestetään niin, että ne tukevat työelämässä olevien henkilöiden opiskelua. Hankkeessa järjestetään myös jatko-opintojen rahoittamiseen liittyviä tilaisuuksia, joiden yhteydessä jatko-opiskelijat pääsevät verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Näin edistetään tutkimusryhmien ulkopuolella olevien jatko-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. 

Hanke toteutusaika on 1.3.2016–31.12.2018 ja sen toteuttajana on Kajaanin yliopistokeskus. Hanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto.

 

Kevään 2018 kurssit TOHOPI-hankkeessa:

 

Yliopistopedagogiikka (2 op)
Kurssin tavoitteena on vahvistaa tohtoriopiskelijan kiinnostusta opetustyöhön ja opiskelijalähtöiseen opetukseen sekä tukea hänen opettajaidentiteettinsä rakentumista. Kurssin lähiopetus järjestetään kolmena lauantaina: 13.1.2018, 10.2.2018 ja 17.3.2018. Opettajana Merja Maikkola Oulun yliopiston tutkijakoulusta.

 

Laadulliset menetelmät (4 op)
Opintojakson suoritettuaan jatko-opiskelija on perehtynyt laadullisen tohtoritasoisen tutkimuksen tekemiseen käytännönläheisestä näkökulmasta, ymmärtää tutkimusprosessin laadullisen tutkimuksen näkökulmasta sekä tuntee erilaisia tutkimusstrategioita ja niihin sopivia ratkaisuja Opintojakso järjestetään kahtena viikonloppuna pe-ilta ja lauantai 23.-24.3. ja 13.-14.4.2018. Opettajina varhaiskasvatustieteen professori Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopistosta ja sosiologian professori Pertti Alasuutari Tampereen yliopistosta.

 

Ohjaustaidot ja johtajuus työelämässä osa I ja II (6op)
Kurssin tarkoituksena on luoda ja rakentaa kuva omista yhteisöllisistä taidoista ohjauksessa ja johtajuudessa. Erilaisia harjoitteita ja keskusteluja runsaasti sisältävä lähiopetus järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Ajankohta ensimmäiseen osaan: 2.-3.2., 16.-17.2. ja toiseen osaan: 6.-7.4. ja 20.-21.4. Kouluttajana FT, johtajuusvalmentaja Hilkka Poutanen.

 

Kansainvälisen kongressiesityksen tekeminen
Kurssi alkoi ensimmäisellä tapaamisella marraskuussa ja jatkuu kevään aikana. Kurssilla työstetään omaan tutkimukseen perustuva abstrakti, posteri ja niiden esitykset. Kevään päätteeksi pidetään kaikille avoin seminaari, jossa ne esitetään. Kurssi on hyvää harjoitusta ja valmistautumista kansainvälisiä kongressiosallistumisia varten.

Kurssin päätteeksi järjestetään 31.5.2018 kaikille avoin seminaari, jossa kurssilaiset esittelevät tutkimuksiaan. Lisätietoa tulossa! 

 

Kurssien lisätiedot ja ilmoittautumislinkit löytyvät AIKOPAn koulutuskalenterista poikkialaisten opintojen kohdalta. Syksyn 2018 kurssitarjonta julkaistaan tällä sivulla kevään 2018 lopulla.

 

Lisäksi järjestetään vapaamuotoisempia verkostoitumisiltoja, joissa kainuulaiset eri alojen jatko-opiskelijat voivat jakaa kokemuksia sekä tsempata toisiaan. Seuraava verkostoitumisilta pidetään tiistaina 25.4.2018 klo 17-18:30. Aiheena on Avoin tiede ja tutkimus tutuksi - miten voin hyödyntää avoimen tieteen mahdollisuuksia omassa tutkimuksessani. Aiheesta alustaa KAMKin kirjastonjohtaja ja väitöskirjatutkija Riitta-Liisa Karjalainen. Alustuksen jälkeen on aikaa vapaalle keskustelulle ja osallistujien kysymyksille.

 

Kevään viimeisen verkostoitumisillan 17.5. klo 17-19 aiheena on jatko-opintojen rahoitus. Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkimuskoordinaattori Sirpa Aalto kertoo jatko-opintojen rahoituksesta ja erityisesti apurahojen hakemisesta.

 

Lisätiedot:
suunnittelija Kaisa Merilahti
050 505 7297
kaisa.merilahti(a)aikopa.fi

TOHOPI-kuulumisia voi seurata hankkeen Facebook-sivulla.