Opetushallituksen hanke, jolla parannetaan työrauhaa kouluissa ja esiopetuksessa

Koulujen työrauhaongelmat ovat näkyneet paitsi julkisessa keskustelussa myös opettajilta tulevassa palautteessa. Koulutuksien avulla kehitetään opettajien pedagogisia taitoja erityisesti ryhmänhallinnan osalta. Keskustelujen avulla vahvistetaan heidän käsitystään siitä, millaista käyttäytymistä oppilailta odotetaan ja miten opettaja voi sitä edesauttaa omalla toiminnallaan.

 

Koulutukset järjestetään lähiopetuksena ja lisäksi kurssien toteutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikka etäosioissa ja itsenäisen työskentelyn tehtävien palauttamisessa. Hankkeen kohderyhminä ovat esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus.

Lisätietoja:

Ville Manninen (KM)
Suunnittelija
ville.manninen@aikopa.fi
040 678 7684