Opintokokonaisuus (30 op) tuottaa laaja-alaista osaamista sairaanhoitajan vastaanottotyöhön perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa