Biomassan jalostuksen pääprosessit ja tuotteet

2 op

Kuvaus

 
Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva erilaisten biojalostamojen tärkeimmistä tuotantoprosesseista ja tuotteista aina modernista sellutehtaasta biokemikaaleihin ja -polttoaineisiin. Sisältö painottuu Suomelle tärkeimpiin metsä- ja muihin biomassavirtoihin ja niiden jalostukseen, mutta myös biomassan jalostuksen globaalit näkymät otetaan huomioon. Prosessitekniikan lisäksi avataan biojalostamojen kustannusrakennetta, kannattavuutta ja T&K-toiminnan tilannetta Suomessa.

Tämä biomassan ominaisuuksiin, jalostusprosesseihin ja uusiin tuotteisiin pureutuva opintojakso syventää ja konkretisoi muilla opintojaksoilla käsiteltyjä teemoja uusista tuotteista ja bioenergiasta. Opintojakso muodostaa kuitenkin samalla itsenäisen kokonaisuutensa, jolle osallistuminen ei edellytä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Opintojakso vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä raaka-aineista tuotetaan uusiutuvia liikennepolttoaineita? Mitkä öljypohjaiset kemikaalit on mahdollista korvata uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla? Minkälaiseen tekniikkaan tuotantolaitokset perustuvat? Miten tuotantokustannukset rakentuvat?

Kouluttajina mm. Katariina Kemppainen (Metsä Fibre Oy), St1 Biofuels Oy (luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin), Annika Hämäläinen (Teollisuustaito Oy), ja lisäksi muita alan asiantuntijoita.


Kenelle?

Metsäbiotalouden arvoketjuissa toimivat johtajat, esimiehet, yrittäjät, asiantuntijat, kehittäjät, tutkijat, konsultit, kouluttajat ja rahoittajat. Erityisesti metsäbiomassan sivuvirtojen jalostuksen toimijat.


Kesto, laajuus ja rakenne

Ennen lähipäiviä laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä ja lähipäivien jälkeen syventävä pohdintatehtävä.

Tiistai 21.11. klo 10:00 – 17:00
•Biomassavirrat ja niiden kemiallinen koostumus
•Sellutehtaan prosessit ja sivuvirrat
•Sokeriplatform eli lignoselluloosasta biopolttoaineiksi ja -kemikaaleiksi
•Ligniinin erotus ja jalostus
•Tärkeimmät biokemikaalit
•Uudet muovi- ja kuitukomposiitit
•Biotekniikan käyttö biojalostamossa

Keskiviikko 22.11. klo 8:30 – 16:00
•Mädätys ja biokaasu
•Biomassan kaasutus ja jatkojalosteet
•Muut energiatuotteet ja biopolttoaineet
•Vierailu Kajaanin ST 1 –biopolttoaineiden tuotantolaitoksella

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
kari.pasanen@uef.fi
050 528 4665

Hannu Tikkanen
Suunnittelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
hannu.tikkanen@aikopa.fi
044 710 1631

Ajankohta
21.3.2017 - 23.3.2018
21.-22.11.2017
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
4.9.2017
Haku päättyy
22.11.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
750 € + alv 24 %
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 10.11.2017
Julkaisupäivä 22.3.2017
Muokattu 4.9.2017 13:15:19