Mielenterveystyön auttamismenetelmät

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tietää vuorovaikutuksellisen tukemisen eri näkökulmien ydinsisällöt ja osaa hyödyntää tietoa toiminnassaan.Opiskelija tietää ryhmän lainalaisuudet ja osaa ohjata hoidollisia ryhmiä. Opiskelija saa valmiuksia työryhmän jäsenenä ja vetäjänä toimimiseen.Opiskelija tietää erilaisten toiminnallisten menetelmien mahdollisuudet mielenterveystyössä ja osaa hyödyntää niitä työssään joko itsenäisesti tai yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

Opintojakson sisältö

Vuorovaikutuksellisen tukemisen erilaiset näkökulmat.
Vuorovaikutuksellinen tukeminen ryhmässä.
Toiminnalliset menetelmät vuorovaikutuksen välineenä.
Ajankohta
4.9.2017 - 27.11.2017
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.8.2017
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €. Mikäli perut osallistumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme puolet (50 %) osallistumismaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Lähiopetus maanantaisin 4.9, 9.10., 6.11. ja 27.11.2017 klo 8.00 - 16.00, Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Edeltävät opinnot
Sairaanhoitajan / terveydenhoitajan tutkinto tai vähintään 2 vuoden opinnot.
Opettaja
Raila Arpala ja Teija Ravelin, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 4.4.2017
Muokattu 30.8.2017 9:44:07