Ruoka matkailussa

15 op

Kuvaus
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaita, asiakasryhmän tarpeiden ja yrityksen liikeidean mukaisia ruokapalveluita erilaisissa matkailuun liittyvissä tilanteissa. Opiskelija osaa hyödyntää ruoan mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä.
Ajankohta
1.9.2017 - 31.12.2017
syyslukukausi 2017, tarkemmat tiedot elokuussa suunnittelijalta
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.8.2017
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
225 €. Esteen sattuessa peru ilmoittautumisesi vähintään viikkoa ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Muutoin laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot Ruokapalvelun prosessit ja laatu 5 op, Ruokapalvelun ammattiosaaminen 5 op ja Ruokapalvelujen suunnittelu ja kehittäminen 5 op, joista suoritetaan kaikki.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Matkailu- tai ravitsemusalan opisto- tai amk-tason tutkinto tai vähintään yhden vuoden restonomiopinnot (Matkailun ruokapalvelut -kurssi suoritettuna). Jos sinulla on matkailu- tai ravitsemisalan 2. asteen tutkinto, tarkista osallistumisedellytykset suunnittelijalta.
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 5.4.2017
Muokattu 21.4.2017 13:33:33