Ruokapalvelun prosessit ja laatu

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa selittää ruokapalvelun merkityksen osana matkailun kokonaispalvelua ja osaa arvioida erilaisille asiakasryhmille tarjottavien ruokapalveluiden laatutekijöitä Opiskelija osaa selittää ruokapalveluprosessin eri vaiheet ja vaihtoehtoiset toimintatavat eri vaiheissa sekä ymmärtää ruokapalvelun kustannuksiin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa kerätä ja hyödyntää asiakaspalautetta ruokapalveluiden kehittämisessä.

Opintojakson sisältö
Ruokapalvelun laatu ja laatutekijät
Ruokalista- ja ateriasuunnittelu
Elintarviketuntemus ja hankintatoiminta
Ruoanvalmistusmenetelmät ja ammattikeittiölaitteet
Tarjoilu ja anniskelu erilaisissa tilaisuuksissa
Asiakaspalautteen kerääminen
Ajankohta
1.9.2017 - 31.12.2017
syyslukukausi 2017, tarkemmat tiedot elokuussa suunnittelijalta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koko moduliin Ruoka matkailussa 15 op
Lisätietoja

suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395

Haku alkaa
Haku päättyy
28.8.2017
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 5.4.2017
Muokattu 5.4.2017 12:07:17