Ruokapalvelun ammattiosaaminen

5 op

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa erotella matkailuun liittyvät ruokapalvelut. Hän osaa selittää ja toteuttaa ruokapalvelukokonaisuuden osatekijät paikallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Opintojakson sisältö
Erilaisten vakioaterioiden suunnittelu ja toteutus
Ruoanvalmistus ulkotapahtumissa
Tilaustarjoilun hoitaminen
Juomatarjoilun toteutus (alkoholit ja muut juomat)
Somistus, elämykset ja kulttuuri ruokapalveluiden osatekijänä
Ruokaturvallisuus erilaisissa ruokatarjoiluissa
Asiakkaan erityistarpeiden huomioiminen ruokapalveluissa
Ruokapalveluiden hinnoittelu ja kannattavuus
Asiakasviestintä
Ajankohta
1.9.2017 - 31.12.2017
syyslukukausi 2017, tarkemmat tiedot elokuussa suunnittelijalta
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koko moduliin Ruoka matkailussa 15 op

Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.8.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Teija Vainikka ja Annamaija Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 5.4.2017
Muokattu 5.4.2017 12:06:33