Ruokapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisiä ruoka- ja juomapalveluita erilaisissa tilaisuuksissa ruokaturvallisuus, ympäristö ja viihtyvyystekijät huomioiden. Opiskelija osaa rakentaa yhteistyösuhteita matkailualan toimijoiden kanssa.

Opintojakson sisältö
Ruokapalveluiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työelämän kanssa.
Ajankohta
1.9.2017 - 1.10.2017
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen koko moduliin Ruoka matkailussa 15 op
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
28.2.2017
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Aktiviteettimatkailu
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Teija Vainikka ja Annamaija Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 5.4.2017
Muokattu 5.4.2017 12:03:18