Innovaatiot ja ennakointi, YAMK

5 op

Kuvaus

Innovatiivisuutta ja innovointia pidetään proaktiivisen otteen ohella yleisesti merkittävimpinä kilpailukyvyn lähteistä jatkuvasti muutoksessa olevassa toimintaympäristössä. On tärkeää toimia ennakoivasti ja uutta luoden, mutta nämä prosessit tulee viedä läpi onnistuneesti. Opintojaksolla käsitellään innovaatiojohtamisen periaatteita niin projekti-, yritys- kuin verkostotasolla innovaatioprosessien tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmista.
Tulevaisuuden tutkimuksen menetelmät antavat työkaluja tunnistaa toimialan tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Tarkasteltaessa toimintaympäristön muutoksia tarkoitetaan eri ilmiöiden muutosten tarkastelua sekä sen ymmärtämistä tapahtumien, valintojen ja päätöksenteon aikaansaamiseksi erilaisten tulevaisuusseuraamusten perspektiivistä. Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee innovaatioprosessin periaatteet sekä keskeiset toimintaympäristön analyysin tutkimusmenetelmät. Hän saa valmiuksia soveltaa innovaatiojohtamisen ja tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä osana oman alan kehittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työyhteisön toimintaa kehittävän tutkimus- ja
kehittämishankkeen suunnitteluun.

Opintojakson sisältö
• Innovaatioprosessi ja tuotekehitys
• Innovoinnin johtaminen ja innovaatioiden hallinta
• Avoin innovaatio
• Ennakoinnin työkalut ja toimintaympäristön analysointi
• Tulevaisuuden tutkiminen ja sen menetelmien hyväksi käyttäminen strategisessa päätöksenteossa

Ajankohta
22.2.2018 - 31.5.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
5.2.2018
Opintojen taso
YAMK
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €. Esteen sattuessa peru ilmoittautumisesi vähintään viikkoa ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Muutoin laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Henkilöt, joilla on työkokemusta esimiestyöstä, suoritettuna alan amk-tutkinto ja jotka haluavat kehittää erityisesti johtamisosaamistaan ja/tai harkitsevat hakeutumista yamk-tutkintokoulutukseen. Myös opistotason tutkinnon omaavat henkilöt voivat avoimen AMK:n opiskelijoina suorittaa yamk-opintoja, mutta heillä ei ole mahdollisuutta hakeutua ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.
Opettaja
Risto Oikari ja Mervi Väisänen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.3.2018
Julkaisupäivä 5.4.2017
Muokattu 1.12.2017 8:19:28