Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto ja valmistava koulutus, prosessimittaukset

Kuvaus

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on tarkoitettu prosessiteollisuudessa mittaus- ja mittausvälineiden kalibrointitehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Mittaajan ja mittauslaitteiden kalibroijan työtehtävien lisäksi mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon mukaista pätevyyttä tarvitsevat mm. mittauslaitevastaavat ja laboratorioissa työskentelevät.
Tutkinnosta on hyötyä sekä työntekijöille että työnantajalle.
• Suorittamalla tutkinnon lisäät tietojasi ja taitojasi sekä saat
todistuksen osaamisestasi.
• Työnantaja saa osaavampaa ja motivoituneempaa
henkilökuntaa.
• Mittausten luotettavuus ja jäljitettävyys paranevat.
• Yrityksen luotettavuus lisääntyy.

Tutkinnon osat
Mittaaja ja kalibroijan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saamiseksi on henkilön suoritettava yksi (1) pakollinen tutkinnon osa:
• Suureiden mittaaminen prosessissa.
Lisäksi kolme (3) valinnaisista tutkinnon osista:
• Lämpötilan mittauslaitteiston kalibrointi
• Paineen mittauslaitteiston kalibrointi
• pH:n mittauslaitteiston kalibrointi
• Johtokyvyn mittauslaitteiston kalibrointi
• Ei-automaattisten vaakojen kalibrointi
• Automaattisten vaakojen kalibrointi
• Muun mittauslaitteiston kalibrointi.

Tutkinnon suorittaminen
Tutkinnon suorittaminen alkaa henkilökohtaistamisesta ja opintosuunnitelman tekemisestä. Oppiminen voi tapahtua työssäoppimalla tai/sekä valmistavan koulutuksen kautta. Ammattitaidon osoittamista varten tehdään näyttösuunnitelma.
Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa arvioidaan erikseen.

Valmistava koulutus
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA tarjoaa tutkinnon osiin valmistavaa koulutusta. Koulutuksessa osallistujat perehtyvät laaja-alaisesti mittaustekniikan perusteisiin, SI-järjestelmään, mittausepävarmuuteen, jäljitettävyyteen sekä erilaisten laitteiden kalibrointiin.
Koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan 1–1,5 vuotta.

Lisätietoja koulutuksesta
Hannu Tikkanen, suunnittelija
puh. 044 710 1631
hannu.tikkanen @aikopa.fi

Ajankohta
21.9.2017 - 31.12.2018
21.9.2017 alkaen henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti
Ilmoittautuminen

Haku valmistavaan koulutukseen päättyy 30.6.2017 ja koulutus käynnistyy 21.9.2017.

Ilmoittautumisosoite on www.kao.fi/mittaajanjakalibroijanammattitutkinto

Mikäli perut osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, laskutetaan 50 % koulutusmaksusta. Jos peruutusta ei tehdä lainkaan, koulutusmaksu laskutetaan kokonaisuudessaan.

Lisätietoja
Haku alkaa
10.4.2017
Haku päättyy
30.6.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Tekniikan ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Kainuun ammattiopisto
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
2500 € +alv 24 % sekä 500 € + alv 24 %/näyttötutkinnon tutkinnon osa
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 28.9.2017
Julkaisupäivä 10.4.2017
Muokattu 19.4.2017 14:43:09