Oppaana asiantuntijuuteen - opiskelijaohjaus ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

3 op

Kuvaus

Kohderyhmä

Tutkintoon johtavan koulutuksen käytännön harjoittelun ohjaajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Tavoite

Ohjaava hoitaja kehittää valmiuksiaan ohjata ja opettaa hoitotyön opiskelijoita heidän ammattitaitoa edistävässä harjoittelussaan.

Sisältö

tiistai 12.9.2017 klo 8.30 - 16.00 Lähtökohtia ohjaukseen ja opettamiseen. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

tiistai 26.9.2017 klo 8.30 - 16.00 Ohjausvälineet opiskelijaohjauksessa. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

tiistai 24.10.2017 klo 8.30 - 16.00 Opiskelijalähtöinen ohjaus. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

tiistai 7.11.2017 klo 8.30 - 16.00 Ohjaaja roolimallina.
Luokkatila TA21L169 (TAITO 2)

tiistai 21.11.2017 klo 8.30 - 16.00 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun arviointi. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

Toteutus

Lähiopetus 40 h ja itsenäinen työskentely 40 h


Ajankohta
12.9.2017 - 21.11.2017
Ilmoittautuminen
viimeistään maanantaina 4.9.2017 alla olevan linkin kautta tai koulutussihteeri Tiina Silvennoiselle, puh. 044 7101 124, sähköposti: tiina.silvennoinen(at)aikopa.fi. Jos perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Lisätietoja
Suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395 tai sähköposti: anu.piirainen@aikopa.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
4.9.2017
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen lähiopiskeluun ja keskusteluihin, välitehtävät.
Oppimateriaali
Aika ja paikka

tiistai 12.9.2017
tiistai 26.9.2017
tiistai 24.10.2017
tiistai 7.11.2017
tiistai 21.11.2017 klo 8.30 - 16.00

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Edeltävät opinnot
Opettaja
Kajaanin ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat
TLO
Arviointi
hyv/hyl
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 24.5.2017
Muokattu 4.9.2017 12:00:36