Saattohoito

4 pv

Kuvaus

Kuolevan tai parantumattomasti sairaan potilaan hoitotyön tarkoituksena on tukea ja hoitaa yksilöllisesti kuolevaa ihmistä ja hänen läheisiään parhaalla mahdollisella tavalla inhimillisiä arvoja kunnioittaen. Hoidon järjestämisen tulee perustua lakiin ja eettisiin periaatteisiin, potilaan fyysiset, psyykkiset ja hengelliset tarpeet huomioiden. Hoitotyön ammattilaisen on tärkeää huolehtia myös omasta työhyvinvoinnistaan.

Koulutus soveltuu terveysalalla työskenteleville, jotka hoitavat työssään kuolevia potilaita ja kohtaavat heidän omaisiaan. Koulutukseen sisältyy luentoja, työnohjauksellisia oppimiskeskusteluja ja työelämälähtöinen tehtävä.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistujilla on:

  • keskeiset tiedot palliatiivista hoitoa ohjaavista säännöksistä ja toimintaperiaatteista ja niiden soveltamisesta käytännön hoitotyössä
  • valmiuksia suunnitella palliatiivisen ja saattohoidon toteutusta sekä hoitaa kuolevaa potilasta osana moniammatillista tiimiä oman työnkuvansa puitteissa
  • valmiuksia kohdata saattohoitopotilas ja hänen omaisensa
  • valmiuksia kehittyä ammatillisesti saattohoitajana ja saattohoitoa tekevän työyhteisön jäsenenä


Keskeiset sisällöt

  • palliatiivista ja saattohoitoa koskevat säädökset ja suositukset, kuolevan kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelu ja järjestäminen
  • palliatiivinen hoito: oirehoito, lääkehoito, erityisryhmien saattohoito, akuutit saattohoitotilanteet
  • potilaan ja läheisten tukeminen hoitotyön keinoin
  • hoitajana jaksaminen ja kasvaminen kuolevan hoitoon, ammatillisuutta tukevat toimintatavat

 


Ajankohta
21.9.2017 - 31.10.2017
syksy 2017
Ilmoittautuminen
viimeistään 18.9.2017 alla olevan linkin kautta tai koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi. Jos perut ilmoittautumisesi ilmoittautumisajan päätyttyä, laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, 044 7101395, anu.piirainen@aikopa.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
14.9.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Kainuun ammattiopisto
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
450 € + alv 24 %
Yhteystiedot
Suoritustapa

Luennot, oppimiskeskustelut, itsenäisesti suoritettavat, omaan työhön liittyvät tehtävät.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
to 21.9. ,ti 26.9., to 12.10. ja ti 31.10.2017 klo 9.00–15.45, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Edeltävät opinnot
Opettaja
hoitotyön lehtori Minna Hökkä, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä opettaja Miia Korhonen ja opettaja, työnohjaaja Virpi Kaasinen, Kainuun ammattiopisto. Lisäksi koulutuksessa on mukana sairaalasielunhoidon asiantuntija.
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 29.9.2017
Julkaisupäivä 2.6.2017
Muokattu 10.8.2017 10:35:11