Tekninen oppimisympäristö

1 pv

Kuvaus

Miten tieto- ja viestintätekniikan välineet ja sovellukset lisäävät lapsen osallisuutta tai positiivista virettä sosiaalisiin suhteisiin? Miten teknologia voi toimia osallisuuden edistäjänä päiväkotiympäristössä? Millainen on kasvattajien teknologinen ympäristö, millaisia asioita siihen kuuluu? Digitalisaatio toimintakulttuurin muuttaja? Laitteet ja ohjelmistot eivät ole itsessään merkityksellisiä vaan niitä on käytettävä pedagogisesti ja didaktisesti merkityksellisesti ja tavoitteellisesti.

Koulutus liittyy Opetushallituksen rahoittamaan Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa -hankkeeseen ja se on osallistujalle maksutonta.

Ajankohta
10.8.2017 - 10.8.2017
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
Opintojen taso
Koulutusala
Opetus- ja kasvatusala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Taito 2 -rakennus

1. kerroksen luokka 146

Edeltävät opinnot
Opettaja
Riikka Sipilä
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 10.8.2017
Julkaisupäivä 15.6.2017
Muokattu 15.6.2017 12:47:38