Tietosuojakoulutus

Kuvaus

Tietosuojakoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille tarvittavat tiedot EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja henkilötietojen käsittelystä asetuksen mukaisesti.

Koulutus on tarkoitettu esimiehille ja kaikille henkilötietoja käsitteleville (hallintohenkilöstö, opettajat jne).

Koulutuksen asiantuntijana on varatuomari Ida Sulin Kuntaliitosta ja koulutus toteutetaan yhdessä FCG Oy:n kanssa.


Päivän sisältö - Tietosuoja ja yksityisyyden suoja lainsäädännössä
- EU:n tietosuoja-asetuksen perusperiaatteet ja vaikutukset
- Henkilötietojen lainmukainen käsittely
- Rekisteröidyn oikeudet
- Rekisterinpitäjän velvoitteet
- Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät
- Tietosuoja-asetuksen sopimusvaatimukset ja vaikutukset hankintoihin
- Miten valmistautua tietosuoja-asetukseen soveltamiseen?

Ajankohta
24.10.2017 - 24.10.2017
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
4.7.2017
Haku päättyy
10.10.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
240 € + alv 24 %
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Arkistointipaiva 24.10.2017
Julkaisupäivä 4.7.2017
Muokattu 4.7.2017 10:46:07