Uudistunut YVA-lainsäädäntö - Mikä muuttui ja miten uuden lain keinoja voidaan hyödyntää käytännössä?

Kuvaus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta järjestetään koulutus, jossa paneudutaan YVA-lainsäädännön kokonaisuudistukseen ja käsitellään uuden lainsäädännön ensimmäisiä soveltamiskokemuksia. Koulutus on suunnattu ympäristöasioiden parissa työskenteleville viranomaisille, toiminnanharjoittajille, juristeille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoja ja ohjelma

http://www.ulapland.fi/events/Uudistunut-YVA-lainsaadanto---Mika-muuttui-ja-miten-uuden-lain-keinoja-voidaan-hyodyntaa-kaytannossa/tyt1bevu/08eaf500-8897-48e1-a989-c31e6e6f494e

 

Ajankohta
23.11.2017 - 23.11.2017
23.11. 8-16
Lisätietoja
Haku alkaa
8.9.2017
Haku päättyy
9.11.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Lapin yliopisto
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
250
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 23.11.2017
Julkaisupäivä 8.9.2017
Muokattu 8.9.2017 9:59:53