Hätäensiapukoulutus / ensiavun kertaus, 23.11.2017

6 h

Kuvaus

Onko ensiapu I-pätevyytesi vanhentumassa? EAI-kortti on voimassa 3 vuotta. Tule kertaamaan ensiaputaitojasi kertauskurssille ja säilytä EAI-pätevyytesi!
Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite

Koulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa.

Sisältö

Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EAI-pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta.

Ajankohta
23.11.2017 - 23.11.2017
syksy 2017
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Lisätiedot suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395 tai koulutussihteeri Tiina Silvennoinen puh. 044 7101 124, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Haku alkaa
Haku päättyy
19.11.2017
Opintojen taso
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
95 € + alv 24% (hinta sisältää SPR:n ensiapukortin). Mikäli perut osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, laskutamme puolet (50 %) osallistumismaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Lähiopetus ja harjoitukset 6 h, sisältää kaksi 15 min taukoa. Todistukseen vaaditaan 100 % läsnäolo.

Oppimateriaali
Aika ja paikka
torstai 23.11.2017 klo 12.00–17.00, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 2, TA20L121-EA, 0. kerros
Edeltävät opinnot
Jos suoritat koulutuksen tavoitteenasi jatkaa EAI- tai EAII-pätevyyttäsi, edeltävän koulutuksen suorittamisesta tulee olla korkeintaan 3 vuotta.
Opettaja
TtM, lehtori Riitta Sievänen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Arkistointipaiva 23.11.2017
Julkaisupäivä 9.6.2017
Muokattu 17.11.2017 8:06:42