Akuutti hoitotyö

5 op

Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä potilaan/asiakkaan sairastuessa akuutisti sekä äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää akuuttihoidon palvelujärjestelmän rakenteen ja osaa toimia osana moniammatillista hoitoketjua. Opiskelija varmistaa omalla toiminnallaan potilasturvallisuuden toteutumisen.

Opintojakson sisältö

Hoidon tarpeen arvioiminen
Peruselintoimintojen turvaaminen hoitotyön keinoin
Lääkehoito
Keskeiset apuvälineet
Palvelujärjestelmä ja hoitoketju
Ajankohta
15.1.2018 - 30.3.2018
kevätlukukausi 2018, tarkemmat tiedot suunnittelijalta
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
10.1.2018
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €. Esteen sattuessa peru ilmoittautumisesi vähintään viikkoa ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Muutoin laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa

Opiskelumuodot ja opetusmenetelmät
Opetuskeskustelut
Ohjatut harjoitukset
Simulaatio-opetus
Itsenäinen opiskelu

Lähiopetus 40 oppituntia/ opiskelija
Itsenäistä opiskelua 95 tuntia/ opiskelija (oppitunneille, tentteihin ja näyttöön valmistautuminen, pienryhmätehtävä)

Oppimateriaali
Aika ja paikka

Ma 15.01.2018 08:00 - 11:45
Ti 16.01.2018 14:15 - 18:00
Ma 29.01.2018 08:00 - 11:45
Ma 05.02.2018 08:00 - 11:45
To 08.02.2018 12:30 - 16:00
Ma 12.02.2018 08:00 - 11:45
Ti 13.02.2018 14:15 - 18:00
Ke 14.02.2018 14:15 - 18:00
Ma 26.02.2018 08:00 - 16:00  
To 01.03.2018 12:30 - 16:00
Pe 02.03.2018 12:30 - 16:00

Kolme viimeistä kertaa on varattu osaamisen näyttöihin, opiskelija osallistuu vain yhteen kertaan (ryhmä jaetaan kolmeen osaan).


Edeltävät opinnot
Terveysalan amk- tai opistotason tutkinto tai vähintään sairaanhoitajakoulutuksen sis.kir. hoitotyön opinnot suoritettuna.
Opettaja
Taina Romppanen ja Jukka Seppänen Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
0-5
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 29.1.2018
Julkaisupäivä 15.11.2017
Muokattu 13.12.2017 9:49:55