Laadulliset menetelmät (4 op)

4 op

Kuvaus
Opintojakso järjestetään kahtena viikonloppuna pe-ilta ja lauantai 23.-24.3. ja 13.-14.4.2018. Opettajina varhaiskasvatustieteen professori Maarit Alasuutari Jyväskylän yliopistosta ja sosiologian professori Pertti Alasuutari Tampereen yliopistosta.
Ajankohta
23.3.2018 - 14.4.2018
pe - la 23. - 24.3.2018 ja pe - la 13.4. - 14.4.2018
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
Opintojen taso
Koulutusala
Poikkialainen
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Monimuoto-opetus
Hinta
Yhteystiedot
Kaisa Merilahti
suunnittelija
050 505 72 97, kaisa.merilahti@aikopa.fi
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Maarit Alasuutari ja Pertti Alasuutari
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Arkistointipaiva 31.5.2018
Julkaisupäivä 18.12.2017
Muokattu 18.12.2017 14:39:26