Quality Management

2 op

KBPB005
Kuvaus

The course aims to provide the participants a general overview of how to manage in a total quality way.

Study Contents:

Quality Management theories and procedure
Leadership and Quality Management
ISO9000 and TQM
Lean Manufacturing - JIT and Waste Management
Toyota TPS system

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
30
Yhteystiedot
Training Secretary Tiina Silvennoinen, tel. +358 44 7101 124, email. tiina.silvennoinen(at)aikopa.fi
Registration is binding. If you are forced to cancel your registration, you’ll be charged total price of the course.
Suoritustapa
The course will be accomplished by submitting tests and assignments to the instructor using the Moodle learning environment. You can obtain information for the assignments by studying the handout and information from books and the internet.
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Auno Päivi, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:56:43