Johtaminen

3 op

Kuvaus

Opiskelija tuntee johtamisen malleja, organisaatiorakennemalleja sekä yksilön ja ryhmän käyttäytymisen perusteita; joiden tunteminen on perustana haluttaessa parantaa työskentelyn tehokkuutta ja tuloksellista toimintaa organisaatiossa.

Sisältö:

  • Johtajan tehtävät ja roolit
  • Johtamisen mallit
  • Organisaatiorakennemallit
  • Työmotivaatio
  • Ryhmät ja tiimit organisaatiossa
  • Organisaatiokulttuuri
Ajankohta
21.2.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Essee
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 11.1.2018 8:18:03