Riskienhallinta

3 op

Kuvaus

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen toimintaan liittyvistä liike-, henkilöstö- ja vahinkoriskeistä. Hän tuntee eri riskienhallintamenetelmät ja osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja ymmärtää hallittujen riskien ottamisen taloudellisen merkityksen.

Sisältö: 

  • PK-yrityksen kokonaisvaltainen riskikartoitus ja -hallinta osana yrityksen strategista suunnittelua ja sen operatiivista toteuttamista
  • Riskienhallintamenetelmiin tutustuminen
  • Riskienhallintastrategian valinta ja -suunnitelma
  • Suojautumistoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, vakuutukset
Ajankohta
21.2.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Meriläinen Outi, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 11.1.2018 8:21:53