Riskienhallinta

3 op

Kuvaus

Opiskelija muodostaa kokonaisvaltaisen näkemyksen yrityksen toimintaan liittyvistä liike-, henkilöstö- ja vahinkoriskeistä. Hän tuntee eri riskienhallintamenetelmät ja osaa laatia riskienhallintasuunnitelman ja ymmärtää hallittujen riskien ottamisen taloudellisen merkityksen.

Sisältö: 

  • PK-yrityksen kokonaisvaltainen riskikartoitus ja -hallinta osana yrityksen strategista suunnittelua ja sen operatiivista toteuttamista
  • Riskienhallintamenetelmiin tutustuminen
  • Riskienhallintastrategian valinta ja -suunnitelma
  • Suojautumistoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, vakuutukset
Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Meriläinen Outi, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:57:11