Tuotannon ja logistiikan perusteet

3 op

Kuvaus

Opiskelija saa tarpeellisen tuotannon ja logistiikan perustietouden ja osaa hyödyntää logistisen prosessin tunnuslukuja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kurssissa keskitytään ostojen ja varastoinnin tunnuslukuihin.

Sisältö:

Tuotanto

 • tuote
 • tuotekehittely
 • modulointi
 • massaräätälöinti
 • tuotteen elinkaari
 • Tuotannonohjaus
 • tuotannonohjauksen tarkoitus
 • tuotantomuodot
 • valmistusjärjestelmät
 • tuotannonohjauksen toiminnot
 • laatu
 • tuotannonohjausperiaatteita

Ostot

 • tilauspisteen määrittely
 • perusvarastomenetelmä
 • maksimivarastomenetelmä
 • kahden laatikon menetelmä
 • opitimaalinen ostoerä
 • varastointi
 • varaston kiertonopeus
 • varaston tuottoaste
 • hävikki
 • ABC-analyysi
 • tavarantoimittajan valinta

Ostojen suunnittelu

 • käytännön ostoprosessi
 • ostobudjetti

Kuljetukset

 • toimitustapalausekkeet
 • kuljetustavan valinta
 • tiekuljetukset
 • rautatiekuljetukset
 • lentokuljetukset
 • merikuljetukset
Ajankohta
21.2.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi 
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Huuhtanen Arto, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 11.1.2018 8:21:42