Tuotannon ja logistiikan perusteet

3 op

Kuvaus

Opiskelija saa tarpeellisen tuotannon ja logistiikan perustietouden ja osaa hyödyntää logistisen prosessin tunnuslukuja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Kurssissa keskitytään ostojen ja varastoinnin tunnuslukuihin.

Sisältö:

Tuotanto

 • tuote
 • tuotekehittely
 • modulointi
 • massaräätälöinti
 • tuotteen elinkaari
 • Tuotannonohjaus
 • tuotannonohjauksen tarkoitus
 • tuotantomuodot
 • valmistusjärjestelmät
 • tuotannonohjauksen toiminnot
 • laatu
 • tuotannonohjausperiaatteita

Ostot

 • tilauspisteen määrittely
 • perusvarastomenetelmä
 • maksimivarastomenetelmä
 • kahden laatikon menetelmä
 • opitimaalinen ostoerä
 • varastointi
 • varaston kiertonopeus
 • varaston tuottoaste
 • hävikki
 • ABC-analyysi
 • tavarantoimittajan valinta

Ostojen suunnittelu

 • käytännön ostoprosessi
 • ostobudjetti

Kuljetukset

 • toimitustapalausekkeet
 • kuljetustavan valinta
 • tiekuljetukset
 • rautatiekuljetukset
 • lentokuljetukset
 • merikuljetukset
Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi 
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Huuhtanen Arto, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:58:26