Johtamisen uudet suuntaukset

3-5 op

Kuvaus

Opiskelija ymmärtää 

  • tietopääoman merkityksen kilpailutekijänä
  • laatujohtamisen keskeiset alueet
  • toimintojohtamisen soveltamisen liikkeenjohtoon 
  • johtamisen merkityksen organisaation perustehtävän toteuttamiseksi

Sisältö:

  • Tietopääoma
  • Laatujohtaminen
  • Toimintojohtaminen ja -laskenta
  • Johtaminen ja johtajuus
Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
3 op = 45 €, 5 op = 75 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Essee
Oppimateriaali
Kirjallisuus:
Opiskelija valitsee kolme seuraavista teoksista:
Ståhle, Grönroos, Knowledge Management
Viitala, R., Henkilöstöjohtaminen ss. 1 - 223
Lumijärvi ym., Toimintojohtaminen - Activity Based Managementin suomalaisia sovelluksia
Otala, L., Oppimisen etu - kilpailukykyä muutoksessa ss. 1 - 274
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Meriläinen Outi, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:53:15