Liiketoiminnan suunnittelu

3 op

Kuvaus

Opiskelija saa yleiskuvan yrityksen ja yritystoiminnan suunnittelukohteista ja osaa laatia perustettavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman laatimisella on tarkoitus simuloida oikean yrityksen perustamista ja tutustua yrityksen suunnittelun kohteisiin ja käsitteisiin. Tällä kurssilla ei laadita perustamisasiakirjoja.

Sisältö:

  • Toiminta-ajatus (missio)
  • Strategiat
  • SWOT
  • Liikeideat ja niiden täsmentäminen
  • Visio (päämäärät)
  • Perustavat kannattavuuslaskelmat ja rahoituslaskelma
  • Yritystoiminnan ohjaus ja suunnittelu
  • Yrityksen riskit
  • Liiketoimintasuunnitelma
Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Seppälä Maritta, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:54:20