Arvopaperikauppa

3 op

Kuvaus

Opiskelija tuntee arvopaperikaupan keskeiset periaatteet, osaa tulkita tilinpäätösinformaatiota ja ymmärtää sijoituspäätöksiin liittyvät asiat.

Sisältö:

  • Arvopaperipörssin toimintaperiaatteet
  • Sijoitusvaihtoehdot: osakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusrahastot, johdannaisinstrumentit ja muut arvopaperit
  • Sijoituspäätösten tekeminen ja katsaus tunnuslukuihin
Ajankohta
21.2.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi 
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Auno Päivi, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 11.1.2018 8:16:56