Julkistalous

3 op

KLVY079
Kuvaus

Opiskelija osaa julkisen talouden, lähinnä kunnan, laskentatoimen periaatteet.

Sisältö:

Kunnan strateginen suunnittelu
Kunnan talous (mm. talousarvio, tilinpäätös, arvonlisäverotus, talouden valvonta, sisäinen laskenta)
Seurakunnan ja valtion talous

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja

OPINTOJAKSO SUORITETAAN KIRJATENTTINÄ, EI VERKKOMATERIAALIA!

Aikataulusta riippumaton kirjatentti. Opintojakso voidaan tenttiä AIKOPAn tiloissa. Mahdollisuus myös etätenttiin muussa oppilaitoksessa opiskelijan omalla kustannuksella.

Lisätiedot: Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, puh. 044 7101 124, tiina.silvennoinen@aikopa.fi.
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.

Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45
Yhteystiedot
Suoritustapa
Kirjallinen tentti
Oppimateriaali
Raudasoja, Johansson: Esimies talouden johtajana julkishallinnossa
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Pekkonen Eija, tuntiopettaja, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 27.3.2018 14:32:13