Yritystalouden perusteet

3 op

Kuvaus

Opiskelija sisäistää yrittäjämäisen asenteen, oppii ymmärtämään yritystoiminnan peruskäsitteet ja prosessit sekä yritystoiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Opiskelija osaa kuvata yrityksen perustoiminnot ja ymmärtää kannattavan liiketoiminnan perusteet.  

Sisältö:

Yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa.

Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys.

Toiminta-ajatus ja liikeidea.

Yritystoiminnan perusmalli ja prosessit

Sidosryhmät ja verkostoituminen.

Yritysmuodot.

Markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Liiketoiminnan kannattavuus ja tärkeimmät tunnusluvut.

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45
Yhteystiedot
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Seppälä Maritta, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:58:09