Kansantaloustieteen perusteet

3 op

Kuvaus

Opiskelija tietää kansantaloustieteen perusteiden sisällön. Hän ymmärtää mikro- ja makrotalouden syy-seuraussuhteet. Hän osaa hankkia taloustieteellistä ja ajankohtaista tietoa sekä pystyy seuraamaan taloustieteellistä keskustelua eri medioissa.

 

Sisältö:

Kansantaloustieteen peruskäsitteet, mikrotalouden mallit, makrotalouden mallit ja talouspolitiikka.

Ajankohta
12.3.2018 - 31.12.2018
Suorittaminen mahdollista viikolta 11 alkaen.
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45
Yhteystiedot
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Opintojakso suoritetaan tekemällä palautettavat lyhyttehtävät ja case -tehtävät.
Oppimateriaali
Moodle-materiaali
Lindholm, T., Kettunen, J. Kansantalous.
Internet-materiaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Auno Päivi, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 23.2.2018 10:53:50