Yrityksen kansainvälistäminen

3 op

KILA024
Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia yrityksen kansainvälistymissuunnitelman

 

Sisältö:

Kansainvälistämisen prosessi: 
Liikeidea, 
toimintastrategia ja operaatiomuodot,
toimintasuunnitelma

Kansainvälistämisen prosessi: 
Liikeidea, 
toimintastrategia ja operaatiomuodot,
toimintasuunnitelma
Ajankohta
21.2.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
Koulutussihteeri Tiina Silvennoinen, 044 7101 124, etunimi.sukunimi@aikopa.fi
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli joudut perumaan sen, laskutamme sinulta opintojakson hinnan kokonaisuudessaan.
Haku alkaa
Haku päättyy
31.12.2018
Opintojen taso
Koulutusala
Liiketalouden ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Verkkototeutus, nonstop
Opetusmuoto
Verkko-opinnot
Hinta
45 €
Yhteystiedot
Suoritustapa
Harjoitustyö / Harjoitukset
Oppimateriaali
Aika ja paikka
Edeltävät opinnot
Opettaja
Huuhtanen Arto, lehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Numeroarviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2018
Julkaisupäivä 1.3.2017
Muokattu 11.1.2018 8:21:28