Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö

5 op

SHWA171
Kuvaus
Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija osaa soveltaa eri tieteenalojen näyttöön perustuvaa tietoa hoitaessaan kriittisesti sairasta potilasta. Opiskelija osaa tunnistaa sekä käsitellä hoitoon liittyviä haasteita eri näkökulmista.
 
Opintojakson sisältö
Keskeisimmät tehostettua hoitoa vaativat tilanteet ja niiden hoito
Kriittisesti sairaan potilaan hoito yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta: hoidon seuraukset ja vaikuttavuus
Tehohoidon eettiset kysymykset

 

 

Ajankohta
23.10.2017 - 31.12.2017
syyslukukausi 2017 (tarkemmat tiedot suunnittelijalta)
Ilmoittautuminen
Lisätietoja
suunnittelija Anu Piirainen, anu.piirainen@aikopa.fi, 044 7101 395
Haku alkaa
Haku päättyy
12.10.2017
Opintojen taso
AMK
Koulutusala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Toteuttava yksikkö
Yhteistyökumppani
Koulutuksen toteutuspaikka
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opetusmuoto
Lähiopetus
Hinta
75 €. Esteen sattuessa peru ilmoittautumisesi vähintään viikkoa ennen ensimmäistä opiskelupäivää. Muutoin laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Yhteystiedot
Suoritustapa
Oppimateriaali
Aika ja paikka

Opetus tapahtuu Kajaanin ammattikorkeakoululla:

To 02.11.2017 12:30 - 15:45 OpTilat/TA1,TA2 TA21L158
Ma 06.11.2017 16:00 - 19:30 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Ke 15.11.2017 08:00 - 11:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Ke 22.11.2017 12:30 - 15:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Pe 24.11.2017 08:00 - 11:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Ma 04.12.2017 12:30 - 15:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Ti 05.12.2017 12:30 - 15:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Ma 11.12.2017 12:30 - 15:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L164-HT
Ke 13.12.2017 12:30 - 15:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L118_HT_SimuLab
Pe 15.12.2017 08:00 - 11:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L118_HT_SimuLab
Ma 18.12.2017 08:00 - 11:45 OpTilat/TA1,TA2 TA20L118_HT_SimuLab


Edeltävät opinnot
Terveysalan opisto- tai amk-tason tutkinto tai opintoja vähintään 200 op.
Opettaja
Taina Romppanen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
TLO
Arviointi
Tutor
Opiskelua tukeva toiminta
Esteettomyys
Opintokokonaisuuden opinnot
Liitetiedostot
Arkistointipaiva 31.12.2017
Julkaisupäivä 3.4.2017
Muokattu 11.10.2017 11:42:10