Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kainuun osaajat 2016-2017 –hanke


Lähtötilanne ja perustelut hankkeen tarpeellisuudelle
Osaava-hankkeiden avulla Kainuuseen on synnytetty toimivia koulutuksen kehittämisen rakenteita ja toimintamalleja (mm. perusopetuksen, lukioiden ja kansalaisopistojen kehittäjäryhmät, perusopetuksen ja lukioiden aineryhmät). Näiden avulla on laadittu ja laaditaan parhaillaan alueelliset opetussuunnitelmien perusteet. Yhdeksän kunnan yhteistyö opetusalan kehittämisessä halutaankin nyt vakiinnuttaa. Hyvät rakenteet mahdollistavat jatkossa opetussuunnitelmien sisäistämisen ja jatkuvan kehittämisen.

Suunnitellun kehittämistoiminnan keskeiset tavoitteet lyhyesti
Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita uusien opetussuunnitelmien tarkastelussa, käyttöönotossa ja kehittämisessä. Tavoitteena on, että opetussuunnitelmatyö jatkuu virallisen käyttöönoton jälkeenkin ja OPSien prosessimainen työstäminen tapahtuu kollegiaalisena yhteistyönä yli kunta- ja oppilaitosrajojen. Opettajat osallistetaan oppivan yhteisön kehittämiseen Osaava-hankkeissa suunniteltujen toimintamallien avulla. Näin resursseja ei mene enää uudelleen organisoitumiseen ja aktiivinen kehittämistyö jatkuu.