Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kansainvälisen projektiosaamisen kehittäminen Kainuussa

Taustaa
Kainuussa osataan hyödyntää alueellisia Euroopan sosiaalirahaston hakuja. Tulevaisuudessa on kuitenkin nähtävissä, että tämä rahoitus tulee pienenemään. Olisikin tärkeää löytää uusia, täydentäviä rahoitus-mahdollisuuksia alueen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja jopa edistämiseksi. Euroopan unioni tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia tällaisen rahoituksen hakemiseen, mutta alueelta puuttuu tietoa, verkostoja ja osaamista näiden rahoitusten hakemiseen. Näihin ongelmiin haetaan ratkaisua tällä hankkeella.

Toimenpiteitä
Hankkeessa järjestetään seminaari, infotilaisuuksia, työpajoja, valmennusta ja sparrausta. Näiden avulla lisätään alueen yritysten ja organisaatioiden tietämystä kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista ja edistetään näiden rahoitusten hakemista. Hankkeen avulla edistetään yhteyksien luomista kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin.

Tuloksia
Hankkeen tuloksena hankkeen osanottajat valmistelevat työpajoissa ja itsenäisesti kansainvälisiä hankehakemuksia, jotka jätetään joko hankkeen aikana tai kun valmistelu etenee. Hankkeen tilaisuuksiin osallistuu alueelta arviolta 20 yritystä ja organisaatiota, jotka saavat lisää tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja löytävät uusia verkostoja sekä alueelta että kansalliselta tasolta.

Yhteistyötahoja
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, Oulujärvi Leader, Elävä Kainuu Leader, Kainuun Etu ja Kainuun liitto.

Toteutusaika
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2016–31.12.2017

Rahoitus
Hanketta rahoittaa Kainuun liitto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Päätoteuttaja
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA

Projektijohtaja (KAMK)
Katri Takala
puh. 044 7101 625
etunimi.sukunimi(at)kamk.fi

Projektipäällikkö (KAMK)
Hannu Tikkanen
puh. 044 7101 631
etunimi.sukunimi(at)aikopa.fi

kainuun liitto.jpg