Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu
   aikopa.jpg                                                                                                                   amk.jpg

 

Lohiba buttijatta –

Kainuun romanihanke

Kainuun romanihanke on suunnattu Kainuussa asuville työikäisille romaneille. Hanke toteutetaan 1.8.2015 - 30.9.2016 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen toteutuksesta vastaa Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy/Aikuis -ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA.

Hankkeen avulla parannetaan Kainuun romaneille kohdennetun neuvonnan ja koulutuksen saatavuutta. Hankkeeseen osallistuvat saavat henkilökohtaista tukea, neuvontaa ja ohjausta löytääkseen ”oma juttunsa”. ”Oma jutun” löytämisellä tarkoitetaan laajasti oman osaamisen tunnistamista, tiedostamista ja kehittämistä. Hankkeen projektisuunnittelijana työskentelee romaniasiantuntija, joka tapaa osallistujia säännöllisesti henkilökohtaisissa tapaamisissa. Lisäksi osallistujille järjestetään yhteistapaamisia.

Osallistujat saavat valmiuksia koulutukseen ja työelämään hakeutumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen ja tutustuvat hankkeen aikana eri vaihtoehtoihin mm. koulutuspäivien muodossa. Hankkeella on lähiopetuspäiviä 28, joiden sisältönä on mm. liiketalous ja yrittäjyys, vuorovaikutus ja kulttuurit, taide ja kädentaidot, tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalialan opinnot. Lisäksi on yritysvierailuja ja seminaareja. Osallistujia tuetaan henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatimisessa. Aktiivisen ohjauksen ja käytännönläheisten koulutusjaksojen avulla osallistujien työllistymismahdollisuudet paranevat.


Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Ramona Grönstrand
puh. 044 715 7077
ramona.gronstrand@aikopa.fi

Projektipäällikkö Monika Kokkonen
puh. 044 715 7097
monika.kokkonen@aikopa.fi

Hankkeen blogi: http://kainuunromanihanke.blogspot.fi/

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy/ Oulun yliopisto
PL 52 (Ketunpolku 3), 87101 Kajaani

kainuun liitto.jpg   kajaanin kaupunki.jpg       vipuvoimaa-eulta-2014-2020.jpg         euroopan-unioni-sosiaalirahasto.jpg