Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

TOHOPI – Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2018

Kainuulaisten jatko-opintojen tukemiseen on myönnetty ESR-rahoitus vuosille 2016–2018. Hankkeella pyritään parantamana Kainuun kilpailukykyä tulevaisuudessa kehittämällä yksilöiden mahdollisuutta suorittaa jatko-opintoja. Näin varmistetaan korkean osaamisen työvoiman saatavuus yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Hankkeen avulla on tarkoitus tukea opintojen suorittamista opintomahdollisuuksia kehittämällä, lisäämällä tietoa apurahoitusmahdollisuuksista sekä jatko-opintoja suorittavien verkostoitumista tukemalla. Opintoja tarjotaan syksystä 2016 alkaen aina vuoden 2018 loppuun asti. Opinnot järjestetään joko Kainuussa tai vaihtoehtoisesti luodaan osallistumismahdollisuuksia etäyhteyksin yliopistojen emokampuksilla pidettäviin kursseihin. Toiminnasta tiedotetaan Kainuun omalla sähköpostilistalle, johon liityt helpoiten lähettämällä sähköpostia projektipäällikkö Ville Manniselle (ville.manninen@aikopa.fi).

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Kajaanin yliopistokeskus ja käytännön toteutuksesta Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Hanketta ovat rahoittaneet Kainuun liitto, Kajaanin yliopistokeskus, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi hankkeen toimintaan osallistuvat Itä-Suomen ja Lapin yliopisto.

Esite

Lisätiedot:
Suunnittelija, KM Ville Manninen
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Puh. 040 678 7684
ville.manninen(at)aikopa.fi