Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

HYVÄ TYÖ – HYVÄ MYÖ -HANKE


Tervetuloa kevään 2014 työelämätapaamisiin

Hyvä työ – hyvä myö -hanke tarjoaa kevään 2014 aikana tilaisuuksia yritysten ja julkisten työorganisaatioiden esimiehille, henkilöstölle, tiimeille ja työryhmille työelämän arjen ongelmien, ajatusten, huolien ja muutospelkojen esiin tuomiselle. Hankkeen tilaisuuksissa on mahdollisuus tuoda esille työpaikoilla esiintyviä ajattelumalleja, piilossa olevia uskomuksia ja oletuksia sekä muita työhyvinvointia heikentäviä asioita. Ja sen, mitä näille asioille on yhdessä tehtävissä – toisten työyhteisöjen kokemuksia kuullen, ideoita jakaen ja jalostaen.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä osaltaan työntekijöiden ja työyhteisöjen työhyvinvointia, innostaa meitä kaikkia tekemään kainuulaisesta työelämästä houkuttelevampi, hyvinvoivempi, kilpailukykyisempi ja aidosti työntekijöistään välittävä. Näin luodaan tulevaisuuden malleja ja eteenpäin vievä kehittämisote työhön Ja työn tekemiseen.

HyväTyö-HyväMyö-hanke.jpg

Hyvä työ – hyvä myö -hankkeessa vastataan työelämähaasteeseen. Kevään 2014 aikana järjestetään kolme teematapaamista. Niiden sisällöt rakentuvat osittain kyselyjen kautta esiin tulleista aiheista ja kehittämisideoista. Tapaamiset ovat avoimia työpaikkojen esimiehille ja henkilöstölle sekä muille aiheista kiinnostuneille.
Teematapaamisten alustavat aiheet ja ajankohdat

I Teematapaaminen 28.11.2013:Työn ilo, Tommy Hellsten
II Teematapaaminen 12.2.2014: Sisäinen motivaatio ja innostus työssä, Lauri Järvilehto 
III Teematapaaminen 27.3.2014: Työn muutos ja työhyvinvointi, Johanna Rantala
IV Teematapaaminen 24.4.2014: Viestintä ja vuorovaikutus työyhteisössä

Tapaamisista tiedotetaan AIKOPAn, Kajaanin yliopistokeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivuilla ja -tiedotteissa sekä lehti-ilmoituksissa.
Teematapaamisten keskeisin sisältö kootaan julkaisuksi.

                                                                          Vipuvoimaa-EUlta.jpg              Euroopan-unioni-sosiaalirahasto.jpg