Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kainuun Osaajat 2010–2011 -hankkeessa kehitetään yhdessä opetusalan osaamista

AluehallintovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön OSAAVA-rahoituksella pyritään saamaan mukaan kunnat ja oppilaitokset verkostoitumaan opetusalan täydennyskoulutuksen järjestämistä varten. Kainuun kunnissa on meneillään Kainuun osaajat -hanke, jota Pohjois-Suomen aluehallintovirasto rahoittaa ja Kajaanin kaupunki hallinnoi. AIKOPA hoitaa käytännön koordinointityön. Hankkeessa järjestetään kolme projektia opettajien sekä oppilaitos- ja sivistysjohtajien työskentelyn ja kehittämisen tueksi. 

Voimaa vertaistuesta -projekti perusopetuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle
Voimaa vertaistuesta -esite

Laatuverstas-projekti lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstölle
Laatuverstas esite

Vaisuus vai tulevaisuus -projekti kainuulaisille oppilaitos- ja sivistysjohtajille
Vaisuus_vai_tulevaisuus -esite