Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kainuun osaajat 2011–2012 -hankkeessa kehitetään kainuulaisten oppilaitosten yhteisiä toimintatapoja

Hankkeessa on mukana Kainuun kuntien perusopetuksen, lukioiden ja kansalaisopistojen henkilöstö. Hanketta hallinnoi Kajaanin kaupunki, kumppaneina ovat Kainuun kunnat ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä (lukiokoulutus) ja sitä koordinoi Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (OPKM:n Osaava-rahoitus). Hanke sisältää perusopetuksen laadunkehittämistä (Kainuussa PeLaa) ja opetusalan kehityskeskustelukäytänteiden kehittämistä.

Kainuussa PeLaa 2011–2012
Projektissa kehitetään yhdessä toimintatapoja, joilla tuetaan koulun kehittämistä systemaattisen arvioinnin kautta. Projektissa käytetään hyödyksi oppilaitoksissa olevaa osaamista ja saadaan verkostosta voimaa ja tukea oman koulun kehittämiseen. Kuvaamisen ja arvioinnin välineinä käytetään Perusopetuksen laatukriteereitä (Opetusministeriön julkaisuja 2010: 6) ja EFQM-kriteereitä. Mukana koulutuspäivissä on 70 kainuulaista perusopetuksen opettajaa ja koulunjohtajaa. Nämä laatutiimien jäsenet ottavat työskentelyssä mukaan koko koulun henkilöstön omissa oppilaitoksissaan ja kunnissaan. Kainuussa-PeLaa -projekti.jpg


Kainuussa PeLaa, ohjelma 2011-2012
Kainuussa PeLaa, 1. tapaaminen Kajaanissa
Kainuussa PeLaa, 2. tapaaminen Suomussalmella
Kainuussa PeLaa, 3. tapaaminen Sotkamossa
Kainuussa PeLaa, kuntakierroksen ohjelma 13.-17.2.2012
Kainuussa PeLaa, 4. tapaaminen Paltamossa

Lisätiedot: suunnittelija Kaisa Ottavainen-Nurkkala,
040 540 0809, kaisa.ottavainen-nurkkala@aikopa.fi