Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Lastentarhanopettajaksi pätevöitymiskoulutus alkoi Kajaanissa


Lastentarhanopettajaksi pätevöitymiskoulutukseen oli runsaasti hakijoita. Pääsykokeet järjestettiin joulukuussa 2012, joiden perusteella kolmannes hakijoista tuli valituksi koulutukseen. Yhteensä 23 kainuulaista lastenhoitajaa ja sosionomia aloitti opintonsa tammikuun lopussa. Opinnot kestävät maaliskuulle 2015. Opiskelijat suorittavat lastentarhanopettajan tutkinnon Oulun yliopiston vaatimusten mukaisesti oman työnsä ohessa.

Koulutus toteutetaan VAKA -kehittämishankkeessa 2012–2015, jolle Kainuun ELY-keskus on myöntänyt ESR rahoituksen. Omarahoitusta ovat lisäksi antaneet Kajaanin kaupunki, Sotkamon kunta, Kuhmon kaupunki ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus.

VAKA-kehittämishanke ja siinä toteutettava koulutus lähtee kainuulaisten kuntien tarpeesta saada palvelukseensa päteviä lastentarhanopettajia. Jo nyt pätevien henkilöiden saaminen sijaisiksi on vaikeutunut koko Kainuussa, ja tilanteen ennakoidaan pahenevan tulevaisuudessa entisestään. Koulutettuja lastentarhanopettajia on jäämässä eläkkeelle merkittävä määrä. Varhaiskasvatuksen laadun pelätään heikkenevän pedagogisen osaamisen taustan omaavan henkilöstön vähetessä.

Opetussuunnitelma
Ohjausryhmä

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuula Tervo-Määttä, VAKA-kehittämishanke
puh. 040 5279 139
s-posti: tuula.tervo-maatta@oulu.fi

Johtaja Tuula Honkanen, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
puh. 040 5759 242
s-posti: tuula.honkanen@aikopa.fi