Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Sulautuvan opetuksen (BL) malli aikuiskoulutuksessa -hanke

Hankkeen päätavoitteena on aikuis- ja täydennyskoulutuksen sulautetun opetuksen toimintamallin (BL-malli) luominen. Sulautuva opetus tarkoittaa lähiopetuksen ja tietoverkkojen välityksellä toteutetun opetuksen integrointia. Sulautuvan opetuksen kehittämisen avulla kasvaa kykymme palvella monista eri lähtökohdista tulevia opiskelijoita. Sen avulla pystytään myös resurssien tarkoituksenmukaisempaan käyttöön.

Mallin kehittäminen tapahtuu tuottamalla alojen kanssa yhteistyössä koulutuspaketteja, jotka on toteutettu eri tavoin sulautuvan opetuksen mallia soveltamalla. Sulautuvaa opetusta kokeillaan ensi vaiheessa luontomatkailuun, farmakologiaan ja kaivosteknologiaan liittyvissä koulutuksissa.

Koulutuksista saadun palautteen perusteella mallia kehitetään edelleen ja se otetaan käyttöön uusissa koulutustuotteissa. Hankkeen päätyttyä sulautetun opetuksen malli on käytössä suuressa osassa AIKOPAn koulutuksista.

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö, suunnittelija Tuula Rajander, 044 7101 518, etunimi.sukunimi(at)aikopa.fi.