Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

 

Erillishaku avoimen AMK:n polkuopintojen kautta tutkintokoulutukseen

Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä, voit hakea Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Ylempään amk-tutkintoon haettaessa suoritettujen opintojen vähimmäispistemäärä vaihtelee alla olevan taulukon mukaisesti. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Amk-tutkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluettavia voi olla enintään 5 op:tä. Myös muissa avoimissa ammattikorkeakouluissa kuin Kajaanin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun.

Valintaperusteet

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen seuraavin perustein:
• Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa haettavan koulutuksen vähimmäisvaatimuksena olevan määrän opintopisteitä asianomaiseen tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka ovat hyväksiluettavissa KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
• Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
• Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen AMK:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.
• Koulutuskohtaiset valintakriteerit ovat seuraavat:

 

Koulutus

Vaadittava avoimen AMK:n opintopisteiden määrä

Haastattelu / valintakoe

Avoimen AMK:n opintojen keskiarvoraja

AMK-tutkinnot

Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus

60

Valintakoe (sisältää myös haastattelun)

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Liiketalouden koulutus

60

Valintakoe

Hyvä (3)

International Business

60

Valintakoe (sisältää myös kielitaidon testauksen)

Hyvä (3)

Matkailun koulutus

60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Sports

60

Haastattelu (sisältää myös kielitaidon testauksen)

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Tietojenkäsittelyn koulutus

60

Haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

60

Valintakoe kaikille. Lisäksi peliteknologiaan hakeville haastattelu.

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Konetekniikka

60

Haastattelu ja valintakoe

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

60

Haastattelu ja valintakoe

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Ylemmät AMK-tutkinnot

 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

30

Valintakoe

Tyydyttävä (2)

Kliininen asiantuntija

30

Valintakoe

Tyydyttävä (2)

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

30

Valintakoe ja haastattelu

Hyvä (3)

Matkailuala, Liikunta-ala

30

Valintakoe ja haastattelu

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus

Teknologiaosaamisen johtaminen

15

Valintakoe

Ei keskiarvorajaa, hyväksytty suoritus


Sosiaali- ja terveysalalle hakeneiden valintaan vaikuttavat myös SORA-lain
edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista päätöksistä.
Ylempään amk-tutkintoon hakevilla edellytyksenä on ammattikorkeakoulun perustutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon jälkeen.

Määräajat

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella haetaan jatkuvassa haussa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit jättää hakemuksen, kun vaadittu opintopistemäärä avoimessa AMK:ssa on suoritettu. Opinto-oikeus voi alkaa pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta.

Hakuohje

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi, täytä hakulomake ja palauta se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: avoinamk@aikopa.fi. Lisäksi tulosta hakulomake ja toimita se Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAan. Liitä mukaan opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi. Lähetä hakemus osoitteella:

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
PL 52
87101 Kajaani

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja Sinulle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee rehtori ao. koulutuspäällikön esityksestä. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään ns. normiaika vähennettynä 1 vuodella. Tutkinto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes on tarkistettu, että olet suorittanut vaaditut opintopistemäärät koulutuskohtaisia opintoja.

Alalle soveltuva terveys

Lisätietoja hakemiseen vaikuttavista terveydellisistä tekijöistä löytyy täältä.

Lisätiedot:

Suunnittelija Monika Kokkonen
puh. 044 715 7097
monika.kokkonen@aikopa.fi