Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

Koulutustarjonta

koulutustarjonta.jpgOpinnot järjestetään tutkinto-opetuksen ryhmien mukana vapailla opiskelijapaikoilla, verkko-opintoina tai erillistarjonnassa omina ryhminään. Opinnoista voit itse valita ne aihealueet, jotka parhaiten palvelevat tavoitteitasi. Huomioi, että joissakin opintojaksoissa voi olla edeltävyysehtoja, eli osallistujalla täytyy olla suoritettuna jokin aikaisempi opintojakso. Niistä on maininta kurssikuvauksessa.

Tutustu tutkintokoululutusten opetussuunnitelmiin, joista löytyvät opintojaksojen tarkemmat kuvaukset. Integroitujen opintojen aikataulut voit kysyä avoimen AMK:n toimistosta.

Avoimen AMK:n alakohtaiset opintotarjottimet 2016 - 2017:

Liikunta

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka

Koko koulutustarjontamme löydät myös koulutuskalenterista, jossa voit ilmoittautua kaikkiin opintoihimme.