Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto, Oulu
Avoin yliopisto, Lappi

avoin_yo.jpgAvoin yliopisto tarjoaa Oulun yliopiston opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa yliopisto-opetusta. Ikärajoja tai pohjakoulutusvaatimuksia ei ole.
Tehtävämme on elinikäisen oppimisen mahdollistaminen kaikille yliopisto-opinnoista kiinnostuneille.
Opetustarjonta koostuu Oulun yliopiston oppiaineista ja opetus on tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaista. Opetusta tarjotaan monipuolisesti eri tiedekunnista: humanistisia, kasvatustieteellisiä, luonnontieteellisiä, terveystieteellisiä, taloustieteellisiä ja teknistieteellisiä oppiaineita.

Suoritetut opinnot vaihtelevat yksittäisistä opintojaksoista 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuksiin ja 35 opintopisteen aineopintokokonaisuuksiin. Lisäksi avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja.

Avoin yliopisto ei myönnä tutkintoja mutta avoimen yliopiston opinnot voi sisällyttää osaksi yliopistotutkintoa, jos hakeutuu yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi.

Avoin yliopisto-opetus suunnitellaan niin, että sen voi suorittaa työn ohessa. Opetusta on yleensä iltaisin ja viikonloppuisin ja tarjolla on myös monimuoto- ja etäopetusta. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun usealla eri vaihtoehtoisella tavalla: etäopiskeluna oppimistehtävinä, kirjatentteinä, verkko-opiskeluna tai osallistumalla lähiopetukseen. Avoimessa yliopistossa opiskelu on sivutoimista.