Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

Pohjoismainen filologia (25 op)

Oulun avoin yliopisto järjestää Kajaanissa Ruotsin valmentavan kurssin 3-10.8.2015 sekä
lähtötasokokeen pohjoismaisen filologian perusopintoihin maanantaina 17.8.2015 klo 17-20.

Ilmoittautuminen Ruotsin valmentavalle kurssille päättyy 20.7.2015.
Ilmoittautuminen pohjoismaisen filologian lähtötasokokeeseen päättyy 12.8.2015.

Opintojen tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit löydät alla olevista opinto-ohjelmien linkeistä.

Ruotsin valmentava kurssi (AVOIN YO) (2 op) - ay901018Y
Pohjoismainen filologia (25 op) - ayA110301 ja LÄHTÖTASOKOE

Lisätiedot:
Suunnittelija Arja Poranen
arja.poranen@oulu.fi
Puh. 0294 48 4858

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pohjoismainen filologia 25op -opinnot Kajaanissa lv. 2015–2016

Oulun yliopiston Avoin yliopisto järjestää Pohjoismaisen filologian perusopinnot Kajaanissa. Koulutuksen hinta on 250 € ja opinnot sisältävät lähi- ja monimuoto-opintoja.

Ilmoittautuminen lähtötasokokeeseen 21.5.2015 mennessä:https://webcgi.oulu.fi/avoin/ilmoittautuminen/
Ilmoittautumislomakkeen lisätietokenttään seuraavat tiedot:
- tieto siitä, onko osallistunut lähtötasokokeeseen aiemmin vai tarvitseeko lähtötasokokeen
- tieto mahdollisista aiemmin suoritetuista pohjoismaisen filologian perusopintojaksoista

Pohjoismaisen filologian lähtötasokoe järjestetään maanantaina 25.5.2015 klo 17.00–20.00 Kajaanissa. Tenttipaikka ilmoitetaan hakijoille.

Lähtötasokokeen rakenne koostuu kahdesta osiosta:
1. Ruotsin kielen rakenne ja sanasto: Rakenteiden, kielioppisääntöjen ja termistön hallinnassa edellytetään lukion B-ruotsin mukaisia tietoja ja taitoja.
2. Ruotsin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen: Kirjoitelma, josta arvostellaan sekä kieliasu että sisältö.

Valintakoetta varten luettava teos:
Nikander, A-M & Jantunen, A: Ruotsin kielioppi, 5. tai myöhempi painos tai vastaava oppimäärä. Lähtötasokokeeseen voi valmistautua myös kertaamalla lukion oppimäärää.