Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

AIKOPAN JULKAISUT 2011

Coca-Stefaniak, J.A., A. Aldea-Partanen, I. A. Costescu, G. Dimartino, N. Fara, R. Halbac-Cotoara-Zamfir, G. Ile, L. Leonte, C. Moise, M. Munteanu, R. Peter, F.G. Portase, A. Stoica, E. Zarokosta & S. Zocco (2011) Opaskirja kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Athens, Solidar City Project. 168 s.

Heikkinen Hannu I, Karjalainen Timo P., Kauppila Pekka, Lépy Élise, Ponnikas Jouni, Rautio Arja, Saarinen Jarkko (2011) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja muutoksen seuranta pohjoisilla matkailualueilla. Oulu, Thule-instituutti. 16 s. http://thule.oulu.fi/vaccia/reports/Vaccia_ACT12_deli3_2011.pdf

Heikkinen Hannu I., Kauppila Pekka, Lépy Élise, Ponnikas Jouni, Rautio Arja (2011) Matkailu. Ekosysteemipalvelut ja elinkeinot - haavoittuvuus ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon. Bergström Irina, Mattsson Tuija, Niemelä Eerika, Vuorenmaa Jussi, Forsius Martin. - Suomen Ympäristö 26/2011. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. ss. 54-57. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=398857&lan=fi&clan=fi

Heikkinen Hannu I., Kauppila Pekka, Lépy Élise, Ponnikas Jouni, Rautio Arja (2011) Tourism. Ecosystem services and livelihoods - vulnerability and adaptation to a changing climate. VACCIA Synthesis Report. Bergström Irina, Mattsson Tuija, Niemelä Eerika, Vuorenmaa Jussi, Forsius Martin. - The Finnish Environment 26en/2011. Helsinki, Finnish Environment Institute. p. 55-58. http://www.environment.fi/download.asp?contentid=134004&lan=en

Heikkinen, Hannu, I., Karjalainen Timo P., Kauppila Pekka, Lepy Elise, Ponnikas Jouni, Rautio Arja, Saarinen Jarkko (2011) Adaptation to climate change and monitoring needs of change in northern tourism destinations. Oulu, Thule-instituutti. 16 p. http://thule.oulu.fi/vaccia/reports/Vaccia_ACT12_del3_2011_english.pdf

Kauppila Pekka, Heikkinen Hannu I., Lépy Élise, Ponnikas Jouni, Rautio Arja, Vihervaara Veera (2011) Ilmastonmuutos ja matkailu pohjoisilla alueilla : haavoittuvuuskynnyksiä ja sopeutumiskeinoja. Oulu, Thule Institute. 16 s. http://thule.oulu.fi/vaccia/action12.html

Lukkari, Tarja (2011) Uudistuvat elinkeinot harvaan asutulla maaseudulla. - Maaseutu Plus (4), 3

Nieminen, Kalle (2011) Kyläsuunnitelmat osana kehittämistyön arkea. - REDEC Kajaani, Working Papers 76. Kajaani, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokesku,s AIKOPA. 78 s. http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/julkaisut/workingpapers/Redec_WP76.pdf

Ponnikas Jouni & Aldea-Partanen Andra (2011) Social innovation and sustainability. Social Innovation and Sustainable Rural Development. Thematic Guide Nine. Roger Evans, Vasilis Tsipidis, Andra Aldea-Partanen. - Euracademy Thematic Guide Series. Athens, Euracademy Association. p. 19-22. http://www.euracademy.org

Ponnikas, Jouni; Korhonen, Sirpa; Kuhmonen, Hanna-Mari; Leinamo, Kari; Lundström, Niklas; Rehunen, Antti & Siirilä, Heli (2011) Maaseutukatsaus 2011. - Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3. Helsinki, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. 100 s. http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1657/Maaseutukatsaus_2011_www.pdf