Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

AIKOPAN JULKAISUT 2013

Kari, Jaana, Jyrki Komulainen & Pilvikki Heikinaro-Johansson (2013). Liikunnan sivuaineopintoihin integroitu ohjattu harjoittelu luokanopettajaksi opiskelevien ammatillisen kehittymisen tukena. Liikunta & Tiede, 50 (1), 52–59.
http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/julkaisut/liikunta-ja-tiede/2013/1/tutkimusartikkelit/liikunnan-sivuaine

Kari, Jaana & Anneli Pönkkö (2013.) 113-vuotinen opettajankoulutus päättyy Kajaanissa – Kajaanissa liikunnanopinnot toteutettiin tutkimusperustaisesti. Kasvatus 44 (2), 212–218. 

Korhonen, Sirpa & Jouni Ponnikas (2013). Maahanmuuttajat voimavarana – Juuret ja Siivet -hankkeen loppuarviointi. - REDEC Kajaani, Working Papers 78. Kajaani, Kajaanin yliopistokeskus. http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/julkaisut/workingpapers/Redec_WP78.pdf  

Kytölä, Liisa, Perttu Pyykkönen, Irene Huuskonen, Reijo Keränen, Jouni Ponnikas, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen & Valo Ruottinen (2013). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013. Arviointiraportti vuodelta 2012. Suomen Aluetutkimus FAR, Selvityksiä 45. 
Arviointiraportti

Mursula, Teija & Sirpa Korhonen (2013, toim.). Puuttuva tieto -tutkimuspäivä Kajaanissa 2013. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. PuuttuvaTieto_julkaisu_2013.pdf

Ponnikas, Jouni & Sirpa Korhonen (2013). PALMA II – Service Provision and Regional Development in Rural and Remote Areas: Youth role. University of Oulu, Kajaani University Consortium, Adult and Continuing Education AIKOPA. PalmaII_Research_Report_2013.pdf

Ponnikas, Jouni, Sirpa Korhonen, Ville Manninen, Keimo Sillanpää & Tommi Ålander (2013). Saarijärven–Viitasaaren seutukunnan vuosien 2007 – 2013 ohjelmallisen kehittämisen ulkoinen arviointi. - Keski-Suomen liiton julkaisuja B 191. Jyväskylä, Keski-Suomen liitto. http://www.keskisuomi.fi/filebank/23235-S-V_arviointiraportti_20022013.pdf  

Ponnikas, Jouni, Sirpa Korhonen, Ville Manninen, Tommi Ålander & Keimo Sillanpää (2013). Tulevaisuuden työelämässä tarvittavan osaamisen jäljillä - Valtakunnallisen ammatillisten osaamistarpeiden ennakointi (VOSE) -projektin arviointi sekä tutkimus ennakointitiedon käytöstä tutkintojen suunnittelussa. - Opetushallitus, Raportit ja selvitykset 4. Helsinki, Opetushallitus. http://www.oph.fi/download/148235_Tulevaisuuden_tyoelamassa_tarvittavan_osaamisen_jaljilla.pdf  

Ålander, Tommi, Keimo Sillanpää, Sirpa Korhonen & Ville Manninen (2013). Yhteistyöllä turvaa muutokseen - Muutosturvan toimintamallin vaikuttavuutta ja toimivuutta koskeva selvitys. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 34/2013.
http://www.tem.fi/files/38160/TEMjul_34_2013_web_19122013.pdf


RAPORTTEJA

Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen, Ville Manninen & Jouni Ponnikas (2013). Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TEM raportteja 37/2013.