Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

AIKOPAN JULKAISUT 2015

Sirpa Korhonen, Hannu Tikkanen & Anna-Mari Kynsijärvi (2014). Koulutustarveselvitys yhteiskuntavastuusta ja ympäristöjohtamisesta Kainuussa 2014. Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 / 2015
Raportteja ja selvityksiä 41

Tuula Tervo-Määttä & Helena Okkonen (2015). VAKA-kehittämishanke 2012 - 2015. Lastentarhanopettajaksi aikuisopiskelijana työn ohessa. Hankkeen vaikuttavuuden vahvistaminen ja kehittämistyö päiväkodissa. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA.
Loppuraportti