Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 


Esimiestyö

– Esimiehen strateginen tietoisuus, 1250 € + alv

– Työhyvinvointi vahvuutena

– Henkilöjohtaminen (vuorovaikutustaidot, muutos työssä, oman työn johtaminen, työhyvinvointi, tiimityö), 

– Esimiestaitoja
         • työyhteisöviestintä,
         • konfliktitilanteiden ratkaisu,
         • viestintä ja vuorovaikutusosaaminen,
         • yhteistoiminnallisuus, yhteisöllisyys, osallisuus, motivaatio ja jaksaminen, 
         • uravalmennus

           Koulutusosio 4 x 45 min, 480 € + alv. + matkakulut