Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 


SOTE

Luovat työmenetelmät hoitotyössä
         • Tanssin käyttö vanhustyössä
         • Draama henkisen hyvinvoinnin voimavarana
         • Muistelu elämäntarinan eheyttäjänä
         • Nukketeatteri apuna lapsen kuulemisessa
         • Sanataide työssä lasten ja nuorten kanssa

– työpaja 7 t jostakin edellä luetellusta aihealueesta, 1250 € + alv., opetus 14 t, 2500 € + alv.

– Avaimia liikunta- ja ravitsemusneuvontaan, 3 päivää, 3600 € +alv

– Ensiapukortti ja -päivitys, 185 € + alv